Regulamin

1. Warunki ogólne

Sklep Internetowy BergHOFF Nowoczesna Kuchnia dostępny pod adresem internetowym http://n-kuchnia.pl/ prowadzony jest przez:

DO DOMU JEREMIASZ KUKLIK
Adres: Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
NIP: 966-210-37-32
REGON: 364292590
Email: berghoff007@gmail.com

Zajmujemy się sprzedażą całego asortymentu firmy BergHOFF. Wszystkie dostępne produkty są nowe.


2. Składanie zamówień

BergHOFF Nowoczesna Kuchnia pod adresem internetowym : http://n-kuchnia.pl/ przyjmuje zamówienia złożone:

1) telefonicznie:

a) pod numerami stacjonarnym:
+48 22 292 31 59
+48 85 733 10 53

b) pod numerem telefonu komórkowego:
+48 510 874 909

2) pocztą elektroniczną pod adresem: berghoff007@gmail.com


3) w sklepie internetowym http://n-kuchnia.pl/, przy czym w tym przypadku należy postępować zgodnie ze wskazaniami zawartymi na stronie sklepu internetowego.
W naszym sklepie istnieje możliwość utworzenia konta, które pozwala śledzić proces realizacji zamówienia. Nie ma jednak takiej potrzeby i można złożyć zamówienie jako gość.


3. Realizacja zamówień

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia w tym cenę Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji.

Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

W wybranych przypadkach sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej zamówień.

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Sklep zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania cen podanych w ofercie, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w dowolnym terminie. W akcjach promocyjnych ilość towarów może być ograniczona.

W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, lub znacznie utrudniony sprzedający może odstąpić od umowy.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dołączonym do przesyłki paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.


4. Koszty przesyłki

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

Odbiór osobisty pod adresem:

1) Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa

2) Andersa 40, 15-113 Białystok.

Wyjątkowo, jeżeli wynika z oferty promocyjnej Sklepu Internetowego, możliwe jest dostarczenie przesyłki na koszt własny sklepu internetowego przez jego przedstawiciela.

Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, sugerowane jest by dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez klienta sposobu dostawy oraz formy płatności. Koszty dostawy pokrywa klient zgodnie z obowiązującym cennikiem przewoźnika z uwzględnieniem wagi przesyłki.W przypadku wysyłki promocyjnej bez dodatkowej opłaty, koszt wysyłki pomniejsza cenę produktów.

Wszystkie paczki w naszym sklepie są ubezpieczone.


5. Czas dostawy

Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient jest informowany.

W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu lub otrzymania potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu płatności24.pl, a przy zakupie na raty – o czas rozpoznawania wniosku kredytowego.

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany także o sytuacji, gdy towar jest niedostępny. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany inny produkt z danej kategorii lub kupujący może zrezygnować z zakupu.

Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy.

Dostarczenie przesyłki Pocztą Polską następuje zazwyczaj w ciągu 2-3 dni, firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Sklep Internetowy nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do punktu odbioru osobistego (pkt 6.1.3). O możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Przesyłkę, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie odsyłamy do magazynu, a zamówienie anulujemy.

W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sklep Internetowy może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

W przypadku towarów niedostępnych w sklepie, a dostępnych tylko na zamówienia, kupujący zostanie poinformowany o czasie dostawy i poproszony o akceptację terminu dostawy.


6. Płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

Płatność Payeezy - kartą płatniczą/szybkim e-przelewem (Polcard)

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank: ING Bank Śląski SA

Numer rachunku: 70 1050 1823 1000 0090 6145 0830


7. Reklamacje

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: berghoff007@gmail.com lub pisemnie na adres Andersa 40, 15-113 Białystok.

Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: DO DOMU JEREMIASZ KUKLIK, ul. Andersa 40, 15-113 Białystok.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja wyklucza uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użycia, przegrzania lub nadużycia, upuszczenia naczynia lub celowego uszkodzenia. Szczegółowe Instrukcje użytkowania towarów dołączane są do wysyłanych produktów.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: berghoff007@gmail.com lub pisemnie na adres DO DOMU JEREMIASZ KUKLIK, ul. Andersa 40, 15-113 Białystok.

Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


8. Warunki odstąpienie od umowy

Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu, kiedy posiada ono status "Zamówienie w realizacji". Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie o ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Klient ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. W takim przypadku koszty zwrotu pokrywa kupujący. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest niezniszczone opakowanie i towar nie noszący śladów użytkowania. Nie będziemy odbierać przesyłek wysłanych do nas za pobraniem. Przy zwrocie przesyłki prosimy o przesłanie nr konta, na który mamy przelać pieniądze za towar. W razie, gdyby pomyłka nastąpiła z naszej winy i klient otrzymał towar inny niż zamawiany, sklep pokrywa koszty przesyłki zwrotnej oraz ponownego wysłania towaru właściwego do klienta.


9. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), wszystkie dane osobowe zebrane przez naszsklep24.pl. będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną.

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (jako właściciela Ceneo.pl) oraz na przetwarzanie przez sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o. o. danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://n-kuchnia.pl/ (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).


10. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, oraz tych bez możliwości potwierdzenia. Warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji, są pełne, prawdziwe dane, które jesteśmy w stanie zweryfikować.

Jeśli dokonałeś zamówienia w naszym sklepie po raz pierwszy, zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z tobą telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Każda z promocji ma charakter indywidualny i nie można ich ze sobą łączyć.

Zalecaną przeglądarką do posługiwania się przy przeglądaniu i zakupie produktów jest Google Chrome.